129 ЦДГ "Приказен свят" За нас - 2

2

Отиване към съдържанието

Главно меню

За нас

Целодневна детска градина 129 "Приказен свят" е в близост до Южния парк на район "Триадица".
Дворът е озеленен с много храсти, дървета и цветя.
Към двора има голяма тераса със сенници, на която през знойните летни месеци децата се хранят навън.
Има опитно поле, където децата засаждат множество расади и се грижат за тях.

Децата са групирани по възраст от три години до постъпване в първи клас.
Животът в детската градина е наситен с радостни събития.
Създадени са традиции за честване на различни празници.
Възпитателно-образователния процес се провежда в съответствие с Държавните образователни изисквания
за прдучилищно възпитание и готовност за училище.

Назад към съдържанието | Назад към главното меню